De museum journey in kaart met benchmarks voor musea

Journey
Homepages
Online video
Media
B2C
“Met het onderzoek hebben we inzicht verkregen in de museum journey en het belang van online video voor museumbezoekers in verschillende levensfasen. Veel musea hebben extra informatie opgevraagd via onze whitepaper“
Marieke van der Donk - Founder MuseumTV

Hoe de Nederlandse museumbezoeker zich oriënteert op musea en wat per museum de prestaties zijn voor de brand funnel en de content van de websites.

Voor Museum TV hebben we de journey van de Nederlandse museumbezoekers in kaart gebracht, waarbij we onder meer ingezoomd hebben op hoe museumbezoekers zich oriënteren en wat de rol van online video hierin is. Via de co-browsing kregen we extra inzichten hoe het online videoplatform van MuseumTV nog verder kan worden geoptimaliseerd. De resultaten hebben we gepresenteerd tijdens een event voor musea in het Rijksmuseum. Om kennis te delen zijn de resultaten verwerkt in een whitepaper.

Als vervolgonderzoek hebben we voor diverse musea de brand funnel en bijbehorende conversies in kaart gebracht. Verder hebben we de content performance van diverse musea gemeten via ons Content Wheel en afgezet tegen een benchmark van de musea samen.

Wat is er bereikt

Welke modules zijn ingezet?

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Robert

Andere interessante projecten