Gemeente Den Haag ontwikkelt sateliet website voor Scheveningen

B2C
Journey
(Merk/portal) Website
Overheid
‘De onderzoeken maakten duidelijk in hoeverre de stadsdeelpagina aansloot op de behoeften van bewoners. Niet alleen naar het soort content en de leesbaarheid ervan, maar ook de navigatie ernaartoe en het gebruiksgemak. Naast Scheveningen zijn ook andere stadsdelen enthousiast over het resultaat. Daarom krijgen ook zij een vergelijkbare stadsdeelpagina.’
Esther van der Linde - communicatieadviseur stadsdeel Scheveningen

Speciale website voor bewoners
Scheveningen is een populaire badplaats. Helaas ervaren mensen die er wonen of werken hier regelmatig overlast van.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken of voorkomen is in 2021 een actieplan ontwikkeld. Hierin staan tal van maatregelen over bijvoorbeeld parkeren, bereikbaarheid, veiligheid en gastvrijheid. Dit met het doel om Scheveningen veilig en leefbaar te houden voor iedereen: bewoners, ondernemers en bezoekers. Communiceren over de maatregelen en de resultaten hiervan, is een belangrijke doelstelling binnen het actieplan. Daarom is er een speciale website voor bewoners ontwikkeld.

Fasegewijze aanpak voor maximaal resultaat
Return on Content heeft de impact en optimalisatiekansen van deze nieuwe website via een validatie-onderzoek vastgesteld en gemonitord. Hierbij is een gefaseerde aanpak gehanteerd.

Welke inzichten zijn opgedaan?

1e fase:

Via kwantitatief en kwalitatief onderzoek is in de 1e fase:

- Informatiebehoeften van bewoners vastgesteld.

- Eerste versie van nieuwe website getest, vergeleken met onze benchmark en optimalisatiekansen uitgediept die input vormden voor aanpassingen.

2e fase:

In de 2e fase heeft de gemeente mede op basis van de onderzoeksresultaten aanpassingen en optimalisaties doorgevoerd in de nieuwe versie van de website.

3e fase:

Via kwantitatief onderzoek is in de 3e fase vastgesteld:

- Hoe de nieuwe versie van de website scoort vergeleken met de eerdere versie en de benchmark.

- Wat het bereik, gebruik én de impact van de website is bij bewoners.

4e fase:

De nieuwe website heeft veel goede reacties opgeleverd. Steeds meer bewoners, bewonersorganisaties en medewerkers van de gemeente weten de site te vinden en uit zichzelf content voor de site aan te leveren of over te nemen.

Wat is er bereikt

Welke modules zijn ingezet?

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Stephan

Andere interessante projecten